Bilden visar cykelställ och många cyklar på centrala Troggatan, i bakgrunden syns en av uteserveringarna.

Cykla i Mariehamn

I Mariehamn finns både separata cykelvägar och cykelvägar i blandtrafik. Som regel är det inte tillåtet att cykla på trottoarer. Undantagna från regeln är barn upp till 12 års ålder som tillåts att cykla på trottoarer där det saknas gång- och cykelväg.

Cykelvägar

Det finns en karta i pdf där du kan se var det finns cykelvägar, de är markerade med heldragen röd linje.

Cykelpumpar i centrum

Två manuella cykelpumpar finns i centrum för allmänheten att använda. En vid stadsbiblioteket och en vid korsningen Norragatan-Torggatan.

Cykelpumparna som är av märket ALTAO fungerar för allt från vanliga cyklar till city- och mountainbikes då de har ett universalmunstycke som passar majoriteten av däckventiler.

Cykelstrategi för Mariehamns stad

Mariehamns stad har tagit fram en cykelstrategi för att främja cyklism och bidra till ett hållbart och effektivt transportsystem. Strategin är ett verktyg för att uppnå stadens miljömål: Hållbar stadsutveckling för en god livsmiljö och Minskad klimatbelastning. Cykelstrategin innehåller en vision med en framtidsbild, en beskrivning av cyklingen i Mariehamn idag och sex utvalda insatsområden med övergripande målsättningar.

Planeringsingenjör

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Bilden visar en cykelpump, den är rund och har en fotpedal, i bakgrunden syns Sittkoff Galleria

Manuell cykelpump med fotpedal

Pumparna är en del av stadens arbete med att underlätta för cyklister i staden.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.