Aktuell upphandling

Alla upphandlingar planerade samt upphandlingar som det just nu går att lämna anbud på finns samlade i vårt upphandlingsverktyg e-Avrop.

Alla våra pågående upphandlingar som genomför elektroniskt hittas i tjänsten e-Avrop. Där finns mer information om vad som ska upphandlas och vilka krav vi ställer på leverantören.

Du som anbudsgivare och anbudssökande ska lämna anbud och anbudsansökningar elektroniskt via e-Avrop. Vi rekommenderar att registrera ett användarkonto i god tid innan ni ska lämna ert anbud eller er anbudsansökan.

Genom att registrera ett användarkonto får du även möjlighet att aktivera en prenumerationsstjänst på kommande upphandlingar och förändringar i aktuella avtal.

Läs mer om hur du skapar ett kostnadsfritt konto på stadens sida på e-Avrop . Vid frågor eller support kring användarkontot ska ni kontakta e-Avrop support.

 Se aktuella samt planerade upphandlingar på stadens sida på e-Avrop, eller via de två listorna nedan.

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

.

Upphandlingsledare

Stadsledningen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.