Bostadstomter i Österbacka

Vill du bo i stan men ändå avskilt? Bostadsområdet Österbacka är lugnt och nära till naturen, perfekt för dig och din familj.

Översiktskarta över Österbacka

 

Grönt område = Ledig tomt 
R = Reserverad tomt
 = Såld/utarrenderad tomt 

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomterna 1-4 och 3-3 enligt infrastrukturchefens beslut.

Stadsplan 854

Kvarter 3

33-3-3 (reserverad tomt)

Kvarter 6

33-6-4 (ledig tomt)
33-6-6 (ledig tomt)

Stadsplan 1038

Kvarter 4

33-4-8 (ledig tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Skapad 1.3.2021 08:12
Publicerad 1.3.2021 08:12
Uppdaterad 9.5.2022 11:16

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.