Bostadstomter i Österbacka

Vill du bo i stan men ändå avskilt? Bostadsområdet Österbacka är lugnt och nära till naturen, perfekt för dig och din familj.

Översiktskarta

R= reserverad tomt
 = såld/utarrenderad tomt 
= ledig tomt

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomterna enligt infrastrukturchefens beslut.

Stadsplan 854

Kvarter 3

33-3-3 (ledig tomt)

Kvarter 6

33-6-4 (ledig tomt)
33-6-6 (ledig tomt)

Stadsplan 1038

Kvarter 4

33-4-8 (reserverad tomt)

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.