Bostadstomter i Österbacka

Vill du bo i stan men ändå avskilt? Bostadsområdet Österbacka är lugnt och nära till naturen, perfekt för dig och din familj.

Översiktskarta

R = reserverad tomt
 = såld/utarrenderad tomt 

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomterna enligt infrastrukturchefens beslut.

Stadsplan 854

Kvarter 3

33-3-3 (reserverad tomt)

Kvarter 6

33-6-4 (reserverad tomt)
33-6-6 (reserverad tomt)

Stadsplan 1038

Kvarter 4

33-4-8 (reserverad tomt)

Mätningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1

Bilagor

Skapad 1.3.2021 08:12
Publicerad 1.3.2021 08:12
Uppdaterad 21.6.2022 16:37

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.