Ingång till Skogskullen

Skogskullen

Daghemmet Skogskullen finns i nordvästra delen av centrum, på Neptunigatan 4.

Daghemmet har 2 avdelningar, Rävlyan för barn i åldern 3-7 år och Ekorrboet för de yngre barnen i åldern 1-3 år.

Hitta till daghemmet Skogskullen med hjälp av Google Maps

Skogskullen

Barnomsorg, bildningssektorn
Neptunigatan 4
Skapad 8.2.2021 11:50
Uppdaterad 26.3.2021 18:32

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.