Åtgärd vid olycksfall

Ta kontakt direkt om olyckan är framme och starka syror, lösningsmedel, metaller, olja eller större mängder av andra ämnen hamnar i avloppet.

Ring omedelbart räddningsverkets alarmcentral och VA-verket vid samhällstekniska avdelningen. Eventuellt kan skador och störningar då minimeras.

Kontaktuppgifter

  • Alarmcentralen telefon +358 18 19000.
  • VA-verket dagtid via stadens växel telefon +358 18 5310, fråga efter Lotsbroverkets driftsingenjör eller maskinmästare.
  • Stadsmiljösektorns journummer telefon +358 18 531599.
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.