Bilden visar att Tärnan är en skild byggnad från skolan

Tärnan

För barn som bor i den södra delen av staden finns fritidshemmet Tärnan som ligger vid Ytternäs skola, på Västra Ytternäsvägen.

Tärnans fritidshemsverksamhet är riktad till skolbarn i årskurserna 1 och 2, och håller öppet både före och efter skoldagen.

Fritidshemmet Tärnan

T.f. Föreståndare
Ytternäs skola, bildningssektorn
Västra Ytternäsvägen
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.