Torget med färgglada torgbord och besökare

Torget

Centralt i Mariehamn finns torget, norr om stadshusbacken. En plats för evenemang och torghandel året runt.

På torget finns det försäljningsplatser för torghandel. Här kan du sälja allt från frukt och bär, blommor, bakverk och hantverk under hela året. Här finns det också en torgscen som ger möjlighet till musikuppträdanden och andra program.

Torg- och marknadsförsäljning

Varje år vid jul, påsk och i samband med Skördefesten arrangeras större marknader där du är välkommen att delta. Under sommaren ordnas det även loppmarknader på torsdagskvällarna. Mer information och kontaktuppgifter för bokning finns via länkarna nedan.

Torghandel

Tiderna för torghandel är måndag-lördag kl. 7-18. 

Staden upplåter ett antal torgbord kostnadsfritt, dock ett bord per försäljare. De kostnadsfria platserna kan däremot inte bokas.

För företag finns det ett antal platser, som är möjliga att boka mot en avgift.

Lånade torgbord ska återföras till förrådet efter avslutad försäljning. Notera att torgbordena är avsedda endast för användning på torget.

Alla torgförsäljare ska ha skylt där det framgår: För försäljningen ansvarig person/firma, adress, telefon, produkt- eller varutyp, priser.

Torgförsäljare är skyldiga att lämna försäljningsplatsen ren och snygg efter sig.

Under tiden 1.5-30.9 finns en torgvärd som har hand om frågor i anslutning till torget och torghandeln. Torgvärden når du på telefon +358 405916407.

Årliga marknader

City Mariehamn arrangerar årligen marknader på torget och i centrum, såsom påskmarknad och julmarknad.

Närmare information hur du anmäler dig som försäljare sker genom annonsering i lokaltidningarna samt på City Mariehamns hemsida ungefär 5-6 veckor före varje marknadstillfälle.

Staden kan vid större evenemang och egna marknader fatta separata beslut om torgets disponering samt avgifter i samband med dessa.

Försäljning av livsmedel på torget

Gällande försäljning av mat, bröd, grönsaker och andra livsmedel måste försäljare följa regler från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Anmälan måste även lämnas in före man börjar sälja på torg eller marknad, anmälan är gratis. Läs mer på:

Bokning av torget och scenen för evenemang

Föreningar, ideella organisationer och andra aktörer har möjlighet att använda både torget och scenen kostnadsfritt för evenemang. Högtalare och sittplatser/bänkar på torget ordnas och bekostas av dig som evenemangsarrangör.

Torget och torgscenen kan också bokas för kommersiella evenemang, det vill säga när det tas en inträdesavgift av publiken.

För förfrågningar kontakta stadshusets vaktmästare.

Torget och torgscenen

Stadskansliet
Skapad 15.2.2021 15:33
Publicerad 15.2.2021 15:33
Uppdaterad 26.5.2023 15:51

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.