BIlden visar en röd bild från räddningsverket som används för räddningsdykning

Räddning

Räddningsverket arbetar operativt med alla typer av olyckor, inte bara bränder.

Några exempel på de insatser som vi utför är vid trafikolyckor, räddning från höga höjder, räddningsinsatser till sjöss, räddningsdykning och restvärdesräddning. Det är enligt en överenskommelse med Ålands landskapsregering som vi sköter räddningsdykarverksamhet för hela Åland.

Räddningsverket har även genom avtal med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag åtagit sig att omedelbart vid larm om skada (främst brand-, vatten- och stormskador) vidta åtgärder för att rädda egendom och förhindra följdskador. De vanligaste insatserna är att rökventilera, suga upp vatten, installera avfuktare eller luktsanera. Varje restvärdesjobb leds av en restvärdesledare som har fullmakt av försäkringsbolaget att utföra skadehjälpande åtgärder samt dokumentera skadan.

Räddningsverket

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn
Elverksgatan 8
Skapad 15.2.2021 12:34
Uppdaterad 12.3.2021 14:19

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.