Äldreomsorgsnämnden

Till äldreomsorgsnämndens ansvarsområden hör äldreomsorg samt stöd för närståendevård för klienter över 65 år. Nämnden består av 7-9 ledamöter jämte personliga ersättare. Av ledamöterna väljs en till ordförande och en till viceordförande.

Äldreomsorgsnämnden handhar och beslutar i ärenden som enligt gällande lagsstiftning om äldreomsorg ankommer på staden. Föredragande i nämnden är äldreomsorgschefen eller annan tjänsteinnehavare som äldreomsorgschefen utser.

Ledamöter

 Ordinarie Parti Ersättare Parti
 Conny Nylund, ordf.  Ocå  Camilla Danielsson  Ocå
 Pernilla Söderlund, vice ordf.  Lib  Caroline Ericsson  Lib
 Uffe Westmark  Lib  Roger Eriksson  Lib
 Nina Fellman  Soc  Eva Thörnroos  Soc
 Tony Wikström  Soc  Henrik Löthman  Soc
 Annika Eriksson  Msm  Lennart Isaksson  Msm
 Simon Holmström  Hi  Annette Larsson  Hi
 Christina Johansson  Ocå  Dennis Björk  Ocå

Sammanträden

Möten för äldreomsorgsnämnden är fastställda för första halvåret 2023. De hålls på tisdagar med start kl. 15.30. Fastslagna datum för sammanträden går att se i webbplatsens kalender, se länk under rubriken Hitta snabbt.

Sammankallande av nämndens ledamöter sker i samband med distribution av föredragningslistan. Föredragningslistan publiceras och distribueras både elektroniskt och fysiskt senast tre dagar innan mötet, som regel på fredagar.

Skapad 16.2.2021 13:02
Publicerad 16.2.2021 13:02
Uppdaterad 21.12.2022 10:44

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.