Bilden visar en mamma som leker med sitt barn

Hemvårdsstöd

Du kan ansöka om hemvårdsstöd fram tills dess att barnet fyller tre år, under förutsättning att barnet inte har en kommunal barnomsorgsplats. Det finns också ett partiellt hemvårdsstöd för barn under tre år samt skolbarn i årskurs 1-2.

Rätt till hemvårdsstöd

Om du är vårdledig för att vara hemma med ditt barn kan du söka hemvårdsstöd från din hemkommun. Du kan även söka hemvårdsstöd om du arbetar och själv ordnar omsorgen för ditt barn hos t.ex. släktingar.

Du har rätt att söka hemvårdsstöd för barnet då det gått 160 vardagar sedan barnets födelse. Även lördagar räknas som vardag. Det är viktigt att komma ihåg att du inte har rätt att lyfta hemvårdsstöd för barnet samtidigt som föräldrapenning betalas till en vårdnadshavare. Undantaget är hemvårdsstöd för syskon som är möjligt att få samtidigt som en vårdnadshavare lyfter föräldradagpenning. 

Adoptivföräldrar har rätt till grundläggande och utökat hemvårdsstöd tills det gått två år sedan barnet togs i vård i adoptionssyfte. Rätten upphör dock den 31.07 det år då barnet blir läropliktigt.

Det finns även ett partiellt hemvårdsstöd att söka för vårdnadshavare som har förkortad arbetstid.

Information om hemvårdsstödet

 • Hemvårdsstödet är en skattepliktig inkomst.
 • Stödet utbetalas den sista bankdagen i månaden. 
 • Hemvårdsstödet beviljas inte för kortare tid än en månad.
 • Stödet kan beviljas betalas retroaktivt högst sex månader.
 • Stödet kan beviljas från första vardagen efter den dag som föräldradagpenning inte betalas
 • En komplett ansökan om hemvårdsstöd som lämnats in senast den 15:e i månaden, utbetalas den sista bankdagen samma månad.
 • Vår e-tjänst för ansökan om hemvårdsstöd är responsiv, det vill säga utgående från de grunduppgifter du anger i ansökan får du reda på vilka delar av hemvårdsstödet som du kan beviljas.
 • Specifikationen för hemvårdsstödet får du elektroniskt till din nätbank. 

Bilagor som krävs till ansökan

När du ansöker om hemvårdsstöd behöver du bifoga följande handlingar till din ansökan:

 1. Kopia på FPA:s beslut över utbetalning av föräldrapenning.
 2. Intyg över de beskattningsbara inkomsterna om du söker tilläggsdel (löneintyg, lönespecifikation, beslut på arbetslöshetsersättning).
 3. Intyg över vård-eller tjänstledighet. Intyget behövs endast om du ansöker om utökat hemvårdsstöd.
 4. Skattekort för socialförmån.

Det är viktigt att du meddelar förändringar

Tänk på att du är skyldig att meddela förändringar som kan påverka rätten till hemvårdsstöd. De vanligaste förändringarna är att du har påbörjat en ny föräldraledighet, har flyttat till en annan kommun eller att barnet har fått en kommunal barnomsorgsplats.

Om du har fått för mycket stöd utbetalt har kommunen rätt att återkräva hemvårdsstöd som utbetalats.

Det går bra att skicka epost till bildning@mariehamn.ax och meddela förändringarna.

Om en vårdnadshavare bor eller arbetar utomlands

Ifall någon av vårdnadshavarna har rätt till familjeförmåner från annat EU-land genom arbete kan det påverka hemvårdsstödets belopp. Det är därför viktigt att du informerar bildningskansliet om det gäller för er familj. 

Hemvårdsstöd

Administratör
Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.