Regler och lagar om byggande

Det finns många lagar och regler som berör byggande. Här berättas lite främst ur byggnadsinspektionens synvinkel.

Det finns både åländsk och finsk lagstiftning att beakta vid byggande. Du hittar åländsk lagstiftning via Ålands landskapsregerings hemsida och riksförfattningarna hittar du på FINLEX - Statens Författningsdata.

I Ålands författningssamling hittar du bland annat 

Andra åländska lagar som är relevanta är till exempel 

Byggnadsinspektionen följer inte upp alla de här reglerna, för en hel del är ansvaret hos andra myndigheter. Byggherren eller dennes ombud behöver själv se till att ha nödvändiga tillstånd i skick.

Det finns även lokala bestämmelser som gäller enbart för Mariehamn, så som

Stadsarkitektkansliet känner bäst till tanken bakom respektive stadsplan, samt handhar beredning av nya stadsplaner.

Byggnadsinspektionen

Stadsmiljösektorn
Stadshuset, Torggatan 17
Telefontid kl. 9-11

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet, stadsmiljösektorn
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 15.2.2021 12:18
Uppdaterad 19.3.2021 16:03

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.