Orosanmälan

Du kan göra en orosanmälan för en äldre person (65 år och äldre) som är skriven i Mariehamn.  En anmälan om oro för en äldre person kan göras antingen av en privatperson eller myndighet. 

Vi hänvisar dig till KST (Kommunernas socialtjänst k.f.) om personen är under 65 år.

Syftet med orosanmälan är att en äldre person, som själv inte kan eller kommer sig för att be om hjälp, kommer i kontakt med äldreomsorgen för att vid behov erbjudas vård och omsorg. 

Så går en orosanmälan till

  • En orosanmälan görs om du har fått kännedom om en äldre person som är i behov av social- eller hälsovård och som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, hälsa eller säkerhet.
  • Om det är möjligt diskutera gärna med personen du oroar dig över innan du skickar in en orosanmälan. Det går dock att göra en orosanmälan även om någon diskussion inte är möjlig.
  • Fyll i blanketten Orosanmälan - Kontakt eller anmälan för bedömning av stödbehovet och skicka in till Mariehamns äldreomsorg.
  • I blanketten kan du kryssa i om du önskar vara anonym för personen som anmälan gäller (gäller inte anmälningspliktiga som nämns i Äldrelag 19 § 1 mom.). Vid behandling av en orosanmälan underlättar arbetet om anmälaren inte är anonym för personen som anmälaren oroar sig över.
  • När anmälan har mottagits tar myndigheterna kontakt med personen som du oroar dig för och utreder servicebehovet.
  • Vid behov av mer information om fallet kan Mariehamns äldreomsorg kontakta den som gjort orosanmälan.
  • Eftersom klienter har självbestämmanderätt har personen rätt att tacka nej till en utredning av servicebehovet.

 

Socialvårdslag (2020:12) 35 §

Äldrelag (2020:9) 19 §

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (2000:812) 8 §, 9 §

 

 

 

 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.