Rekreation och kunskapsspridning

Friluftsliv ger oss välbefinnande och god hälsa, skänker oss avkoppling, lugn och bidrar till att förebygga stress och utbrändhet. Friluftsanordningar är ett viktigt hjälpmedel för att underlätta människors rörelse, orientering och vistelse i naturen.

Utmed vandringslederna vid Nabbens våtmark finns informationsskyltar som beskriver våtmarkens olika processer och de olika djurarter som besökarna kan upptäcka.

Genom träspänger kan naturen öppnas för rullstols-burna, naturupplevelsen kan berikas genom informationsinsatser och en enda bänk vid stranden kan till och med vara målet för utflykten.

Med friluftsanordningar kan dessutom känsliga naturområden skyddas genom att besöksströmmar kanaliseras. Därför har staden lagt stor vikt att planera vandringsvägar i området för Nabbens våtmark, så att de ska ge största möjlighet till att komma nära och ta del av växt- och djurlivet och de pedagogiska värden som det tillför.

Informationspunkt i trä med tak vid Nabbens våtmark

 

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.