E-tjänsten för bidrag synlig i datorskärmen

Bidrag och stipendier

Mariehamns stad ger årligen ut flera olika typer av bidrag till föreningar och privatpersoner, för deras insatser för att förbättra livet och fritiden för boende och besökare i staden.

Läs mer om respektive bidrag i menyn.

Skapad 16.2.2021 12:39
Uppdaterad 28.10.2021 15:57

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.