E-tjänsten för bidrag synlig i datorskärmen

Bidrag och stipendier

Mariehamns stad ger årligen ut flera olika typer av bidrag till föreningar och privatpersoner, för deras insatser för att förbättra livet och fritiden för boende och besökare i staden.

Läs mer om respektive bidrag i menyn.

Publicerad 16.2.2021
Uppdaterad 28.10.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.