Vägarbete i rondell med trafikskyltning

Gatuarbeten och trafikavstängningar

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten i Mariehamn och vad som gäller om du behöver stänga av vägar för trafik.

Tillfälliga avstängningar och förändringar i trafik som är på gång i staden informerar vi om på sidan Driftinfo.

Stänga av vägar som privatperson eller företagare

Om du behöver stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, då är du skyldig att försäkra dig om att arrangemanget är tillräckligt och korrekt utfört i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det gäller för alla typer av skyltningar och trafikledningsarrangemang på trottoarer, vägar och gator eller gång- och cykelbanor. För närmare information om regler och bestämmelser, vänligen ta kontakt med projektchefen på markenheten.

Du kan även hyra avstängningsmaterial som t.ex. skyltar, trafikbockar och blinkfyrar från oss. Kontakta t.f. samhällsteknisk chef tfn 531 560 för prisuppgifter. 

Arbetsprogram 2022

Gatubyggnad, vatten, avlopp, dagvatten (VAD) och parker

Mjölnargränd – Klintvägen

 • Ombyggnad av VAD ledningar och ny gatubyggnad och belysning

Kaptensgatan, avsnittet Skeppargatan – Styrmansgatan

 • Ombyggnad av VAD ledningar och ny gatubyggnad och belysning

Konvaljegränd

 • Ombyggnad av VAD ledningar och ny gatubyggnad och belysning

Nygatan – Norragatan

 • Ombyggnad VAD ledningar i Nygatan och över tomtmark till Norragatan

Krokensvägen

 • Ombyggnad av VAD ledningar, i huvudsak över tomtmark

Skillnadsgatan

 • Ombyggnad av VAD ledningar vid Västra Esplanadgatan (flyttat till 2023)

Stora gatan 9-10

 • Ledningsarbete från Esplanaden till tomter söder om Stora gatan

Apalängen våtmark

 • Ny våtmark invid ”Sviby ån”

Övriga projekt:

 • Beskärning av Esplanadens lindar och gatuträd
 • Renovering av parker
 • Asfaltåtgärder för gator och gång och cykelleder
 • Trottoarrenoveringar
 • Uppgradering av allmän belysning

Bilagor

Skapad 15.2.2021 15:04
Publicerad 15.2.2021 15:04
Uppdaterad 4.5.2022 09:52

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.