Vägarbete i rondell med trafikskyltning

Gatuarbeten och trafikavstängningar

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten i Mariehamn och vad som gäller om du behöver stänga av vägar för trafik.

Tillfälliga avstängningar och förändringar i trafik som är på gång i staden informerar vi om på sidan Driftinfo.

Stänga av vägar som privatperson eller företagare

Om du behöver stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, då är du skyldig att försäkra dig om att arrangemanget är tillräckligt och korrekt utfört i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det gäller för alla typer av skyltningar och trafikledningsarrangemang på trottoarer, vägar och gator eller gång- och cykelbanor. För närmare information om regler och bestämmelser, vänligen ta kontakt med projektchefen på markenheten.

Du kan även hyra avstängningsmaterial som t.ex. skyltar, trafikbockar och blinkfyrar från oss. Kontakta projektchefen, tfn 531 560 för prisuppgifter. 

Arbetsprogram 2023

Gatubyggnad, vatten, avlopp, dagvatten (VAD) och parker

Främmanberg kvarter 11 (RoNo österut)

 • Ombyggnad av VAD ledningar inne i kvarteret.

Skarpansvägen 19 - 21

 • Nybyggnad av dagvattenledning.

Godbyvägen (från trafikljusen söderut)

 • Ombyggnad av VAD ledningar.

Ljungvägen (från Lillåkersvägen till Martallsvägen

Skillnadsgatan

 •  Ombyggnad av VAD ledningar vid Västra/Östra Esplanadgatan

Gullvivegränd

 •  Ombyggnad VAD ledningar, ny gatubyggnad, ny gatubelysning.

Mangelgränd

 •  Ombyggnad VAD ledningar, ny gatubyggnad, ny gatubelysning.

Västra Skolgatan (från Norragatan till Övernässkola)

 • Ombyggnad av VAD ledningar.

Norragatan 16 – 22

 • Ombyggnad av trottoar.

Skillnadsgatan från Havsgatan

 • Nybyggnad av gång- och cykelväg (gc).

Torggatan, avsnitt Köpmansgatan – Norra Esplanadgatan

 • Ny gatubelysning

Övriga projekt:

 • Asfaltåtgärder för gator och gc leder
 • Uppgradering av allmän belysning

Projektchef

Samhällstekniska avdelningen, stadsmiljösektorn

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.