Vägarbete i rondell med trafikskyltning

Gatuarbeten och trafikavstängningar

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten i Mariehamn och vad som gäller om du behöver stänga av vägar för trafik.

Tillfälliga avstängningar och förändringar i trafik som är på gång i staden informerar vi om på sidan Driftinfo.

Stänga av vägar som privatperson eller företagare

Om du behöver stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, då är du skyldig att försäkra dig om att arrangemanget är tillräckligt och korrekt utfört i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det gäller för alla typer av skyltningar och trafikledningsarrangemang på trottoarer, vägar och gator eller gång- och cykelbanor. För närmare information om regler och bestämmelser, vänligen ta kontakt med projektchefen på markenheten.

Du kan även hyra avstängningsmaterial som t.ex. skyltar, trafikbockar och blinkfyrar från oss. Kontakta projektchefen tfn 531 560 för prisuppgifter. 

Arbetsprogram 2021

Gatubyggnad, vatten och avlopp, parker

Östra Skolgatan – Nygatan

 • Ombyggnad av VAD ledningar, arbetet påbörjat 2020, fortsätter 2021 med ledningsarbeten i januari, gator återställs i maj

Hindersbölevägen, Askvägen – Örtvägen  

 • Ombyggnad VAD ledningar, ombyggnad gata, påbörjat 2020 och slutförs i maj 2021 då gatan får asfalt

Ringvägen 36-40 och 46-56 

 • Ombyggnad VAD ledningar

Mjölnargränd – Klintvägen och Murargränd

 • Ombyggnad av VAD ledningar och ny gatubyggnad

Måsvägen – Skrakvägen

 • Ombyggnad av VAD under gc vägen, ombyggnad av gc vägen

Ålandsvägen – Ringvägen

 • Ny dagvattenledning från Ringv 16 västerut mot Ålandsvägen och Öhbergsvägen

I Esplanaden, från Västra Esplanadgatan – Neptunigatan

 • Förnyad dagvattenledning och vattenledning

Övriga projekt:

 • Beskärning av Esplanadens lindar och gatuträd
 • Renovering av parker
 • Asfaltåtgärder för gator och gc leder
 • Trottoarrenoveringar
 • Uppgradering av allmän belysning

Projektchef

Samhällstekniska avdelningen, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 5.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.