Flyttningsanmälan

När du flyttar ska du alltid göra en flyttningsanmälan till stadens VA-verk, så ser vi till att din vattenmätare läses av och dina avtal blir korrekt avslutade och påbörjade.

Anmälan till VA-verket

Använd stadens e-formulär för flyttningsanmälan till VA-verket när du flyttar. Det enda undantaget är om du bor i hyreslägenheter där vatten ingår i hyran, då ska du inte sända in anmälan.

E-formulär för flyttningsanmälan till vattenverket

Övriga som behöver få flyttningsanmälan

Du behöver också anmäla din flytt till Mariehamns Energi Ab, för elförbrukning och eventuell fjärrvärme. Senast en vecka efter flyttningsdagen ska du även göra en anmälan till magistratsavdelningen vid Statens ämbetsverk på Åland.

Formulär för flyttanmälan el, Mariehamns Energi

Information om överföring av fjärrvärmeavtal, Mariehamns Energi

Flyttningsanmälan till Statens ämbetsverk på Åland

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.