Köpmannamuseets fasad från vägen

Köpmannagården

Köpmannamuseet är ett litet museum som visar hur handeln såg ut förr i tiden. Interiören kommer bland annat från en gammal handelsbod och ett skomakeri.

Köpmannagården inhyser Köpmannamuseet och ligger bredvid Övernässtugan. Köpmannagården finns söder om korsningen mellan Skillnadsgatan och Parkgatan.

Öppettider sommaren 2021

Onsdagar kl. 12-15 under hela juli månad till och med mitten av augusti månad.

Visningar enligt överenskommelse kan också ordnas. Kontakta Karl-Johan Åkerfelt på +358 40 0529461 för mer information.

Hitta till Köpmannagården med hjälp av Google maps

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 20.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.