Köpmannagården

Köpmannamuseet är ett litet museum som visar hur handeln såg ut förr i tiden. Interiören kommer bland annat från en gammal handelsbod och ett skomakeri.

Köpmannagården inhyser Köpmannamuseet och ligger bredvid Övernässtugan. Köpmannagården finns söderom korsningen mellan Skillnadsgatan och Parkgatan.

Öppettider sommaren 2020

Onsdagar kl. 12-15 under hela juli månad, men även under andra tider på begäran.
Kontakta Karl-Johan Åkerfelt på +358 40 0529461 för mer information.

Öppettider för sommaren 2021 är ännu inte fastslagna.

Publicerad 15.2.2021
Uppdaterad 24.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.