Bildkollage på en skalbagge, en svamp (ticka) och en hackspett

Högstubbar för mångfalden

Högstubbar ger hem och matplats för olika djur och växter. I dagarna har vi fått hjälp av våra arborister att skapa fina högstubbar i staden.

Vi skapar högstubbar av träd som annars hade behövt huggas ned av säkerhetsskäl. Som högstubbe är trädet inget riskträd längre. Istället gör stubben nytta då den blir solbelyst stående död ved. Högstubbar är viktiga för den biologiska mångfalden, som en utmärkt livs- och utvecklingsmiljö för många rödlistade arter. Genom att skapa högstubbar i centrum bidrar vi till mångfalden också i vår stadsmiljö.

Följ med hur högstubben förändras

Det finns en tall vid Scheffersgränd och tre björkar i grönområdet vid Östra Esplanadgatan 17. Här kan alla på nära håll se vad som händer med stubben under några år.  Barnfamiljer och andra intresserade kan göra sina iakttagelser. Vilka skalbaggar börjar bo där, borrar de några hål? Flyttar det in en hackspett eller annan fågel? Vad för mossa eller svampar börjar växa där? Hur länge tar det för högstubben att murkna? Det finns mycket att upptäcka!

Mariehamns stad kommer att följa stubbarna så att de inte blir någon fara för förbigående under sin förändring. När stubbarna gjort sitt kommer vi att ta bort dem. Infoskyltar kommer också att sättas upp vid högstubbarna med kortfattad information om varför de finns.

Samhällstekniska avdelningen

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad 27.10.2021 15:48
Uppdaterad 2.11.2021 09:31

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.