En kvinna och man finklädda på en scen
Johanna och Ulf på prisutdelningen. Fotograf Magnus Fröderberg, norden.org

Nabbens våtmark vann Nordiska rådets miljöpris!

Mariehamns stad mottog priset i Musikhuset i Helsingfors vid Nordiska rådets årliga session.

Redan nomineringen till priset var hedrande och en bekräftelse på att stadens miljöarbete ses som värdefullt även i ett globalt sammanhang. Under Nordiska rådets session i Helsingfors deltog Ulf Simolin och Johanna Hagström från Mariehamns stad. Det blev två dagar av utbyte och inspiration när de fick träffa de mednominerade och andra deltagare under den årliga sessionen.

Som en del av Nordiska rådets årliga session, och 70-års jubileum, hölls en paneldebatt under måndagen där Johanna deltog och på tisdagsmorgonen fick Ulf presentera projektet Nabbens våtmark för Nordiska ministerrådet i riksdagshuset. På kvällen den 1 november hölls prisutdelningen för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, musikpris och miljöpris. 

– Jag höll på att tappa hakan när de sa att priset går till Nabbens våtmark, berättar stadens landskapsarkitekt Johanna Hagström. Det här är det projekt som ligger mig närmast hjärtat. Mitt favoritprojekt, som Ulf och jag har arbetat med sedan 2018. Våtmarken har blivit så väl mottagen av mariehamnare och ålänningar, man märker att den är uppskattad. 

I motiveringen sa Nordiska rådets jury bland annat:

”Årets vinnare med sin mångsidiga lösning renar vattenmiljön och tillför positiva effekter på växt- och djurlivet. Dessutom strävar initiativet till att säkra klimatanpassningen i stadsmiljön. Genom sin tillgängliga närhet till djur och natur samt den pedagogiska utformningen främjar årets vinnare det sociala välbefinnandet hos människor samtidigt som den höjer deras kunskapsnivå och medvetenhet om naturen".

Hela motiveringen finns på Nordiska rådets webbplats.

– Ett av de miljömål Mariehamns stad har handlar om att vi inte ska belasta havet. Östersjön mår dåligt, och om våra barn ska ha ett hav att bada i och fisk att fånga i framtiden så krävs konkreta åtgärder, säger Ulf. Därför drog vi igång projektet med Nabbens multifunktionella våtmark som blev klar 2020 och nu anlägger vi nästa våtmark vid Sviby å.

Det staden har gjort vid Nabben kan nästan vilken kustnära stad som helst i Norden replikera. Det är en skalbar lösning som går att genomföra inom bara något år. Det är en av skillnaderna från de andra som var nominerade till miljöpriset. De hade väldigt stora projekt med mångmiljonbudget och som pågått upp mot 6-7 år.

– Ett projekt som inspirerar mig är Danmarks nominering, där de återplanterat ålgräs, säger miljösamordnare Ulf Simolin. Eftersom stadens våtmark tar upp näringsämnen och renar vattnet så skulle en naturlig fortsättning kunna vara att återskapa ålgräsängar i viken. Det kunde ingå i stadens kommande blåplan för våra vatten. Förutom att det renar vattnet så är ålgräs en bra biotop för fiskar.
– Det är som Nordens korallrev, inflikar Johanna. Båda är ense om att vinstsumman på 300 000 danska kronor (cirka 40 000 euro) ska gå till ett framtida miljöprojekt. 

– Vi är väldigt tacksamma för våra sponsorer, projektet kunde genomföras helt med extern finansiering. Det har varit ett samarbete med flera personer och organisationer. Jag vill speciellt tacka landskapsregeringens vattenbiolog Susanne Vävare, Ålands Fiskevårdsförening och våra fantastiska kollegor på samhällstekniska avdelningen, avslutar Ulf.

Tips för mer information:

Miljösamordnare

Stadskansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Karta och EU-fondens logotyp

Projektets finansiering

Projektet med Nabbens våtmark har finansierats till stor del genom bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och landskapsregeringens operativa program, Ålandsbankens Östersjöprojekt samt landskapsregeringens miljöbyrå. Våtmarkens fokus på gäddornas lek har kunnat förverkligas tack vare samverkan med Ålands fiskevårdsförening.

Skapad 2.11.2022 11:07
Publicerad 2.11.2022 14:38
Uppdaterad 11.11.2022 09:13

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.