Man med fotoram framför en tavla av Mariehamn
Miljösamordnare Ulf Simolin

Fortsatt miljöcertifiering för Mariehamns koncern

Hållbar utveckling är ett prioriterat område för Mariehamns koncern och ska genomsyra hela organisationen. För att stärka miljöarbetet infördes 2011 ett miljöledningssystem ISO 14001 och Mariehamn blev då Finlands första ISO 14001 registrerade kommun.

Det som gör denna standard unik är att den kräver en kontinuerlig förbättring av det miljöarbete som bedrivs inom organisationen och att det finns krav om att miljöledningssystem ska revideras årligen av en oberoende tredje part, ett certifieringsorgan.

Under vecka 15 utförde certifieringsorganet Svensk Certifiering AB en miljörevision vid Mariehamns koncern. De konstaterade efter genomförd revision att stadens miljöledningssystem uppfyller aktuella standardkrav och utfärdade beslut för fortsatt miljöcertifiering till och med 7 mars 2026.

ISO 14001: Vägen till hållbar utveckling!

– Ständig förbättring är ett nyckelbegrepp inom miljöledningsarbetet och det har tvingat oss till ett strukturerat arbete som hjälper oss mot våra miljömål och ett hållbart samhälle, säger miljösamordnare Ulf Simolin.

Mer information om miljömålsarbetet finns i hållbarhetsboksluten.

Miljösamordnare

Stadsledningen
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.