Nyheter

Platser kvar på kurser med start i oktober

Det finns platser kvar på kurser med startdatum i oktober, anmäl dig snarast!

Svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd

Nu är anmälan öppen för kurser i svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd

Barnomsorg till hösten 2022

En ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året men för att underlätta fördelningen av platser från hösten 2022 har vi samlade ansökningsveckor v. 7-9 (14.02–04.03.2022).
Skapad 4.11.2021 15:24
Uppdaterad 4.11.2021 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.