Nyheter

Sommarjobbssedel till företag

Sommarjobbssedlarna är ett företagsstöd som erbjuds inom ramen av projektet Ung+ vars syfte är att skapa kontakter mellan stadens ungdomar och arbetsliv.

Försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben

Mariehamns stad erbjuder försäljningsplatser på Lilla Holmen och Nabben under tiden 01.06 – 31.08 2024.

Europaparlamentsvalet 2024

Val av ledamöter till Europaparlamentet hålls den 9 juni 2024.

Mariehamn är Årets stadskärna i Finland!

Den nationella föreningen Elävät kaupunkikeskustat ry (EKK), Levande stadskärnor r.f. har utsett Mariehamn till årets stadskärna 2024. Mariehamn får utmärkelsen för sitt långsiktiga arbete med att...

AI för offentlig sektor

Det finns stora möjligheter med att använda AI inom offentlig sektor om vi beaktar risker och säkerhet. Detta och mycket annat diskuterades när Mariehamns stad ordnade en utbildning om AI i offentlig...

Stadens arbete med ledarskapsutveckling ger resultat i medarbetarundersökning

Det står klart när resultatet från medarbetarenkäten har sammanställts. Enkäten utfördes i början av år 2024 och 399 av 914 anställda deltog i undersökningen.

Ungdomsrådet är igång

Mariehamns ungdomsråd är startat och har haft sitt första möte.

Nya utvecklingschefen heter Mika

Stadens nya utvecklingschef heter Mika Hakosalo. Han kommer närmast från tjänsten som stadsutvecklingsdirektör i Jakobstad och tillträder i början av maj.

Medborgarundersökning 2023

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) genomförde hösten 2023 en medborgarundersökning bland invånarna i Mariehamns stad.

Ny kanal för fullmäktigesändningar

Staden har i dagarna nått en överenskommelse med Ålands Radio och Tv Ab om utsändning av stadsfullmäktiges sammanträden i Ålandskanalen.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.