Nyheter

Större uteserveringar

Restauranger och caféer som vill förstora sina uteserveringar får även denna sommar använda stadens parkeringar och gator utan kostnad.

Säsongsklädda smarta soptunnor

Allmänheten har fått tycka till om nya kläder till stadens soptunnor, de som finns längs Torggatan i centrum. Nu är resultatet av omröstningen både här och live!

Försäljningsplatser för glasskiosk

Mariehamn stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2021.

Reklamplatser uthyres

Mariehamns stad efterfrågar hyresanbud på reklamplatser runt om i staden.
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 3.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.