Nyheter

Informationsbroschyr ”Att förvalta ett gammalt hus”

Stadsarkitektkansliet i Mariehamns stad har med hjälp av Anna Sjöwall/Husdoktorn Ab tagit fram en broschyr. Syftet med broschyren är att ge vägledning till fastighetsägarna för att ta hand om sitt...

Större uteserveringar

Restauranger och caféer som vill förstora sina uteserveringar får även denna sommar använda stadens parkeringar och gator utan kostnad.

Säsongsklädda smarta soptunnor

Allmänheten har fått tycka till om nya kläder till stadens soptunnor, de som finns längs Torggatan i centrum. Nu är resultatet av omröstningen både här och live!
Publicerad 4.11.2021
Uppdaterad 4.11.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.