Nyheter

Kaffeklubben öppnar igen den 11 april

Kaffeklubben på Rådhuset har öppet varje torsdag kl. 16-19 från 11 april-13 juni.

Nya öppettider på Rådhuset

Från 1 april har Rådhuset öppet för drop in besök på tisdagar och torsdagar. Välkommen!

Premiär för Vattenportalen!

Nu kan VA-verket erbjuda stadens vattenabonnenter e-tjänsten Vattenportalen där man kan följa sin vattenförbrukning dag för dag, per månad eller år.

Familjecafé i lekparken vid Rådhuset

Torsdagen den 4 april kl.10.00-12.00 startar Folkhälsan på Åland i samarbete med staden upp familjecaféverksamhet i lekparken vid Rådhuset i Mariehamn. Välkommen!

Översvämningar

Lite nu som då uppstår det översvämningar i staden och vi vill informera lite om delorsaker till översvämningar.

Föreningsfesten 2024

Den 27 april arrangeras Föreningsfesten, en träffpunkt för det åländska föreningslivet. Nu välkomnar vi intresseanmälningar från föreningar.

Översvämningskarta för Mariehamn

Nu finns en digital karta som visar områden i staden med potentiell risk för översvämning i samband med skyfall.

Släng inte dina sopor i avloppet

Till Lotsbroverket kommer det årligen ca 30 ton sopor med avloppsvattnet. Till världstoalettdagen den 19 november påminns alla vattenkonsumenter att inte slänga sopor i avloppet. Det enda som får...

Grönplanen godkänd av stadsutvecklingsnämnden

Den 24 oktober 2023 godkändes förslaget till grönplan av stadsutvecklingsnämnden. Stadsstyrelsen kommer ta upp förslaget till grönplan under mötet den 9 november.
Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.