Nyheter

Ansökan om stadsbildsbidrag

Ansökningstiden för 2022 är 29 september till 31 oktober.

Upprustning av torgets lekpark (Wirénska parken)

Vi kommer att rusta upp Wirénska parken på torget, som en del av stadens satsning för att bli Årets stadskärna 2024. Byggstart beräknas till våren 2023 och målet är att parken ska vara klar redan...

Ви прибули з України в пошуках тимчасового захисту?

Have you arrived from Ukraine seeking for temporary protection?
Skapad 4.11.2021 15:24
Uppdaterad 4.11.2021 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.