Vid renscontainern
Vid renscontainern

Släng inte dina sopor i avloppet

Till Lotsbroverket kommer det årligen ca 30 ton sopor med avloppsvattnet. Till världstoalettdagen den 19 november påminns alla vattenkonsumenter att inte slänga sopor i avloppet. Det enda som får spolas ner är toapapper och det som gått genom kroppen. Pappershanddukar, tops av bomull, bindor, tamponger, kondomer, snusprillor, matrester, kläder, tandborstar, verktyg, mobiltelefoner, vigselringar och andra sopor skall inte spolas ner utan slängas i sopkorgen, komposten eller på annan lämplig plats.

"På Lotsbroverket finns ett rensgaller som ska ta bort allt som inte ska spolas ner. Detta har en spaltvidd på 3mm och det betyder att en hel del av skräpet som spolas ner inte kan stoppas utan det rinner med det renade vattnet ut i sjön" säger Tomas Mörn, Driftchef på Lotsbroverket. Det finns stora kostnader för att bli av med allt skräp som kommer. Det skulle kunna komma vattenkonsumenterna till godo genom lägre avgifter ifall alla kastar soporna på rätt ställe. Vi behöver alla hjälpas åt att hålla kostnaderna nere då stora investeringar planeras både på dricksvatten och avloppet inom en nära framtid.

Fem bilder visar vattnets väg genom Lotsbroverket:

1 Rensgaller, samlar upp soporna som är tillräckligt stora för att fastna. 

Rensgaller

2 Renscontainer, ca 10 st fulla containrar skickas till deponi varje år. 

Renscontainer

3 Biologin är den biologiska kvävereningen, här flyter hela tiden en stor mängd tops, snusprillor och mindre plastföremål. 

Biologin

4 Även i mellansedimenteringen syns skräpet. 

Mellansedimenteringen

5 Sista anhalt före havet, flotationen. 

Flotationen

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.