Stig längs med Lotsberget
Stig längs med Lotsberget

Grönplanen godkänd av stadsutvecklingsnämnden

Den 24 oktober 2023 godkändes förslaget till grönplan av stadsutvecklingsnämnden. Stadsstyrelsen kommer ta upp förslaget till grönplan under mötet den 9 november.

Grönplanen är ett riktgivande kunskaps- och planeringsunderlag som kommer vara värdefullt för kommande stadsplaneringsprojekt i Mariehamns stad. Vill du bekanta dig närmare med förslaget samt dess bilagor så finns mer information under grönplanen.

Grönplan för Mariehamn

Planläggningsenheten

Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.