Nyheter

Hållbart byggande

Hur bygger vi inom planetens gränser? Småhusföretaget Ekoverken (SE) besöker Mariehamns stadsbibliotek för att diskutera vad som krävs för att uppnå klimatmålen. Torsdag 13 april kl. 19.00. Fri entré.

Digital tidningshylla med finländska dagstidningar

Mariehamns stadsbibliotek erbjuder nu en digital tidningshylla med de flesta finländska dagstidningar genom tjänsten ePress.
Skapad 4.11.2021 15:24
Uppdaterad 4.11.2021 15:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.