Möteskalender

Byggnadsnämnden

8.6.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...

Byggnadsnämnden

10.8.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...

Byggnadsnämnden

14.9.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...

Byggnadsnämnden

12.10.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...

Byggnadsnämnden

9.11.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...

Byggnadsnämnden

14.12.2021, 17:00
Stadshuset
Mötet hålls i stadshuset kl. 17.00 om inte annat meddelas. Nämndens sammanträden är enbart för ledamöterna och eventuella inbjudna föredragande. Både föredragningslistor och protokoll går att läsa...
Publicerad 8.2.2021
Uppdaterad 8.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.