Karta över hundlatriner

Ämne:
  • Idrott och fritid
Dokumenttyp:
Broschyrer och kartor

För allas trevnad är det viktigt att du som har hund och rör dig på allmän mark plockar upp efter din hund. I dagsläget finns det cirka 70 hundlatriner utplacerade runt om i Mariehamn. Här finns karta över samtliga hundlatriner i staden.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.