Tre glada damer i hattar sitter i Klippans soffa

Dagverksamheten Klippan

Dagverksamheten Klippan finns vid Trobergshemmet och är öppet fem dagar i veckan.

Dagverksamhetens syfte är att ge stöd och stimulans till äldre hemmaboende personer. Verksamhetens aktiviteter ska ge en meningsfull dag samt motverka ensamhet och isolering. För den som vårdar en närstående i hemmet kan dagverksamheten vara ett viktigt stöd i form av avlastning.

Klippans verksamhet är organiserad så att risken för smittspridning minimeras under rådande samhällssituation med Covid-19.

I dagsavgiften ingår alla aktiviteter, lunch samt kaffe.  För transporten tillkommer avgift. Avgift betalas enbart för närvarodagar.

Servicehandledare

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn

Klippan

Dagverksamhet
Äldreomsorgssektorn
Trobergshemmet, Norra Esplanadgatan 6
Skapad 11.2.2021 13:01
Publicerad 22.2.2022 10:31
Uppdaterad 4.7.2022 15:49

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.