Flygfoto med Trobergshemmets olika byggnader.
Dagslägesbild av Trobergshemmet.

Förverkligande av demenscenter

Äldreomsorgsnämndens viktigaste fokusområde 2024 och planåren 2025-2026 är att driva förverkligandet av ett äldre- eller demenscenter enligt det inriktningsbeslut som stadsfullmäktige fattar beslut om.

Äldreomsorgskansliet

Äldreomsorgssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.