Karta, stadsplan i olika färger för olika tomter med markeringar och annat

Pågående stadsplanering

Ta del av fortlöpande stadsplanefrågor och olika aktuella utredningar, alla publiceras på vår webbplats.

Här presenteras pågående stadsplanering, det vill säga ny planering eller ändring av gällande plan som är påbörjade eller ansökta av privata markägare eller av staden.

Ärendena presenteras på stadens webbplats under den tid de behandlas inom stadens politiska instanser och tills planen träder i kraft. Varje ärende har en egen sida, som du hittar via menyn. På respektive sida finns ärendets beredning, planförslag, planbeskrivning med mera.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.