Tillgänglighetsutlåtande för mariehamn.ax

Den här sidan beskriver hur Mariehamn.ax uppfyller landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer. Här kan du läsa om kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Mariehamns stad står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Mariehamn.ax uppfyller till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit 7minds AB göra en oberoende granskning. Granskningen genomfördes i februari 2020. Webbplatsen är sedan 31 mars 2021 uppbyggt i ett nytt CMS-verktyg, vilket har lett till att samtliga tekniska problem som fanns i förra verktyget nu är lösta. Detta utlåtande uppdaterades senast 31 mars 2021. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss direkt så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Om du behöver information från vår webbplats i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, lättläst, eller ljudinspelning kan du även då kontakta oss.

Ta kontakt eller rapportera brister till oss

 • skicka respons via webbformuläret, använd länken "Lämna synpunkter på sidan" som finns i sidfoten på den sida du vill rapportera 
 • skicka respons via e-post till webb@mariehamn.ax
 • ring stadens växel, telefon 5310 och begär att få tala med stadens webbmaster. 

Oskäligt betungande anpassning

Vissa krav kommer vi inte att kunna följa fullt ut. Flera system har genom åren skapat innehåll som inte är fullt tillgängligt. Ett exempel är PDF-filer där texten inte går att få uppläst. Vårt mål är att få göra om filerna till uppläsbar text, antingen som ny pdf-fil eller kompletterande text på vanlig sida. Det kommer ta mycket i både tid och arbete för att åtgärda dessa system och filer.

Enligt 6 § i Ålands landskapslag som handlar om tillgängliga webbplatser kan en myndighet beaktat sin storlek och ekonomiska ställning hänvisa till oproportionerlig börda och inte fullt ut följa tillgänglighetskraven i 5 §. Mariehamns stad är i en sådan situation och därför uppfylls inte alla tillgänglighetskrav i dagsläget.

Landskapslag (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen finns publicerad på regeringen.ax

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan med användarsituation, beskrivning och tillhörande WCAG-kriterium med nivå (A eller AA).

Användning utan synförmåga

 • Länkar som leder till filer eller andra webbplatser efterföljs av en ikon som visar att den inte leder till en sida på mariehamn.ax. Ikonen har ingen text som kan läsas av uppläsningsverktyg. I äldre webbläsare visas inte ikonen alls på grund av deras teknik.
 • Flera pdf-filer är inte anpassade för skärmläsare, några filer är så gamla att de dessutom är inskannade som bild. Vårt mål är att få göra om filerna till uppläsbar text, antingen som ny pdf-fil eller kompletterande text på vanlig sida. 

Relaterade WCAG-kriterier

 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar (A)
 • 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text (A)

Användning utan hörsel

 • Sidan Webb-tv har länkar till filmer på Mariehamns stads Youtube-kanal, från direktsändning av stadsfullmäktiges sammanträden. Filmer måste inte textas under direktsändning. De kommer inte att textas i efterhand på grund av oproportionell börda samt att protokoll med ärendeberedning och beslut finns tillgängligt via länk från samma sida.

Relaterade WCAG-kriterier

 • 1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video (A)
 • 1.2.2 Texta inspelad rörlig media som video, ljud, animationer (A)
 • 1.2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar (A)

Användning med kognitiv nedsättning

 • Majoriteten av länkar i vanliga texter är efter granskningen år 2020 rättade, och resterande har rättats vid nylanseringen av webbplatsen i mars 2021. Men det kan eventuellt finnas eller uppstå nya länkar i vanlig text som inte är fullt tydliga enligt reglerna för tillgänglighetsdirektivet. 

Relaterade WCAG-kriterier

 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar (A)

Tillsyn

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn över landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen. Om du upplever att webbplatsen inte uppfyller tillgänglighetskraven vill vi väldigt gärna att du tar kontakt med oss först så att vi får veta att problemen finns och kan åtgärda dem. Är du därefter inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta regeringens registrator på registrator@regeringen.ax och påtala det.

Skapad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.