Klinten kvarter 16 (1157)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring för att möjliggöra byggnation av ett parhus på den tidigare obebyggda tomten Klinten-16-9.

Syftet och med planändringen är att möjliggöra en utbyggnad av ett parhus på den obebyggda tomten Klinten-16-9 samt modernisera kvarterets stadsplan och därmed skapa en mer enhetlig stadsbild.

Planläggningsenhetens bedömning är att den sökta ändringen följer generalplanens intentioner vad gäller markanvändning, antal våningar och exploateringstal varför ärendet behandlas som en enkel planprocess.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende 12.07 – 26.07.2024 på Mariehamns stadsbibliotek och här på denna sida. Frågor kan ställas per e-post till planlaggning@mariehamn.ax

Eventuella anmärkningar mot förslaget inlämnas senast 26.07.2024 kl. 15.00 per e-post till registrator@mariehamn.ax eller per post till Mariehamns stad, Pb 5, 22101 MARIEHAMN.
 

Planprocessen (enkel)

KlartAnsökan inlämnas.
KlartFramtagning av stadsplaneförslag.
KlartFörslaget godkänns av stadsarkitekten.
Tom checkrutaFörslaget ställs ut i 14 dagar. (Anmärkningar kan  inlämnas till staden) – Här är vi nu
Tom checkrutaFörslaget godkänns av stadsarkitekten.
Tom checkrutaBesvärstid 30 dagar. (Besvär kan inlämnas till Ålands Förvaltningsdomstol)
Tom checkrutaStadsplanen träder i kraft om inga besvär inlämnas.
 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.