Partiellt hemvårdsstöd

Partiellt stöd

Barn under 3 år, 125 euro

 • betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och med anledning av vård av barn under 3 år har en förkortad arbetstid på högst 30 h /veckan
 • intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör lämnas in
 • företagare skall ha en sådan försäkring som avses i lagen om pension för företagare (FFS 1272/2006)
 • anställda på deltid skall intyga att det är med anledning av omsorg om barnet man gått ner i arbetstid.
 • kan betalas till båda vårdnadshavare, under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Partiellt stöd

Skolbarn, 125 euro

 • betalas till vårdnadshavare som förvärvsarbetar och med anledning av vård av barn,  som deltar i det första och andra årets grundläggande undervisning, har förkortad arbetstid till högst 30 h/veckan
 • intyg från arbetsgivaren om arbetstidens längd och under vilken tid den förkortade arbetstiden gäller bör inlämnas
 • för vård av barn med särskilda behov under tre läsår om barnet har förlängd läroplikt och för året barnet har uppskov med skolstarten.
 • kan betalas till båda vårdnadshavare, under förutsättning att de inte samtidigt är borta från arbetet för vården av barnet.

Stöden betalas inte:

 • om vårdnadshavaren erhåller grundläggande- eller utökat hemvårdsstöd
 • åt studerande vårdnadshavare
 • om man har kommunalt fritidshem

Hemvårdsstöd

Administratör
Bildningskansliet, bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.