Johannebo-32-8

Översiktskarta Stadsplan

Info om tomten

Tomt 14-32-8
Areal (m²) 399
Byggnadsrätt (m²) 185
Våningstal II
Tomtpris (€) 26 818 €
Tomtpris (€/m²) 67,21 €
Arrende (€/år) 1 207 €
Utannonserad tomt Ansökningstiden går ut 3.2.2022 kl.15.00

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomten 14-32-8 enligt infrastrukturchefens beslut.

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2605 €.
Tomterna kan anslutas till fjärrvärme.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 21.12.2021
Uppdaterad 19.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.