Bostadstomt i Johannebo

Översiktskarta

R =  Reserverad tomt

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomten 14-32-8 enligt infrastrukturchefens beslut.

Kvarter 32

14-32-8 (reserverad tomt)

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.