Bostadstomt i Johannebo

Översiktskarta

R =  Reserverad tomt

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomten 14-32-8 enligt infrastrukturchefens beslut.

Kvarter 32

14-32-8 (reserverad tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Skapad 21.12.2021 13:23
Publicerad 16.3.2022 15:16
Uppdaterad 2.9.2022 15:16

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.