Bostadstomt i Johannebo

Översiktskarta

Grön bokstav A från kartan =   Utannonserad tomt, ansökningstiden går ut torsdagen den 3.2.2022 kl. 15.00. OBS! Ändrad ansökningstid

Kvarter 32

14-32-8 (utannonserad tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 21.12.2021
Uppdaterad 19.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.