Datorskärm med e-formuläret öppet

Sommarjobbssedlar

En sommarjobbssedel är ett företagsstöd på 300 euro som Mariehamns stad beviljar till arbetsgivare i Mariehamn som anställer mariehamnsungdomar för sommarjobb i minst två veckor under perioden 1 juni till 31 augusti 2022. 

Regler och villkor för sommarjobbssedlar

Det finns totalt 10 stycken sommarjobbssedlar den här sommaren. De beviljas till arbetsgivare i ansökningsordning. Max en sommarjobbssedel beviljas per arbetsgivare. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Mariehamns stad en ersättning på 300 euro/sedel.

Mer information om regler och ansökan hittar du i dokumenten som finns under rubriken Bilagor.

Formulär för ansökan om sommarjobbssedel år 2022

Ansökningsformuläret öppnas 17.3.2022 kl. 11.00 och stängs 14.4.2022 kl. 23.59.

Välkommen in med din ansökan!

Vem kan söka sommarjobben?

Ungdomar födda åren 2004-2006 med Mariehamn som hemort. Respektive arbetsgivare annonserar själv om sommarjobb.

Sommarjobbssedlarna är en del av projektet Ung+ som drivs av personalkansliet och vars syfte är att skapa kontakter mellan stadens ungdomar och arbetsliv.

Vid frågor om sommarjobbssedel vänligen kontakta HR@mariehamn.ax.

 

Personalkansliet

Personalkansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 20.1.2022 11:01
Publicerad 17.3.2022 16:21
Uppdaterad 17.3.2022 16:21

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.