En yngre hand håller i en äldre

Stöd för närståendevård

För dig som vårdar en äldre, en funktionsnedsatt eller sjuk person i hemmet finns möjlighet till stöd för närståendevård. Du kan med hjälp av kommunen få ett personligt stöd, avlastning och arvode för vården.

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon i hemmet som är 65 år eller äldre och skriven i Mariehamn, beviljas av socialarbetare vid äldreomsorgen. Ett hembesök av servicehandledare görs innan beslut tas vid äldreomsorgen.

En personlig vård- och serviceplan görs för varje enskild vårdbehövande. Storleken på stödet beror på hur bindande och krävande vården är. Vid behov bifogas ett läkarintyg till ansökan.

Stöd för närståendevård beviljas inte för kortare tid än tre månader, med undantag för palliativ vård (vård i livets slutskede).

Sommaren 2024

Ansökningar för stöd för närståendevård som inkommer under sommarperioden 17.6–12.8 kommer att behandlas efter den 12.8.

 

Stöd för närståendevård för dig som vårdar någon under 65 år beviljas av Kommunernas socialtjänst.

Enhetschef för hemmaboendeservice

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn

Socialarbetare

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn

Servicehandledare

Äldreomsorgssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.