Dammtorkning av prydnadssaker

Momsfri socialservice för äldre

Bor du i Mariehamn kan du få momsfri socialservice.

Vad är momsfri socialservice? 

Momsfri socialservice är en service som köps momsfritt direkt av godkända privata serviceproducenter, ej via kommunen.

Lista över godkända producenter finns längst ner på sidan. 

Vem har rätt till servicen? 

Du är berättigad till momsfri socialservice om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Din ekonomiska situation påverkar inte din rätt till servicen. 

Vilken typ av service? 

Servicen kan till exempelvis vara städning, matservice, badning, klädvård, snöskottning, följeslagartjänst och tjänster som främjar socialt umgänge. 

Hur går det till?

  1. Du eller dina anhöriga tar själv kontakt med godkänt företag då du vill köpa momsfri service.
  2. Företagets representant försäkrar sig om ditt behov och gör upp en serviceplan, som beskriver vilken service du behöver och hur ofta.
  3. Ett serviceavtal görs upp mellan dig och företaget.
  4. Företaget fakturerar dig för utförd service, utan moms. Momsandelen av priset är 24%.
  5. Du kan även deklarera avgiften som hushållsavdrag i din skattedeklaration.

Godkända privata serviceproducenter i Mariehamn

 Med dessa företag kan du göra serviceavtal:

Sidan uppdateras regelbundet.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.