Registerbeskrivningar

Här hittar du till stadens registerbeskrivningar. Det är korta beskrivningar av de register och datasystem som används vid Mariehamns stad, där personuppgifter behandlas.

Registerbeskrivningarna delas upp enligt stadens sektorer och stadsledningen. Registerförare är alltid det politiska organ som styr över respektive verksamhet.

Länk till respektive samling av registerbeskrivningar finns under rubriken Hitta snabbt.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.