Stadskärnans attraktionskraft

Projektet “Höjning av stadskärnans attraktionskraft” pågår under perioden 1.1.2021-31.12.2024 och medfinansieras av Ålands landskapsregering. Projektet ska genomföra investeringar och förbättringar i centrum som ska komma alla tillgodo. Ett mål är att bli årets stadskärna i Finland 2024.

En attraktiv och livskraftig stadskärna främjar hela Åland. Mariehamns stad och Ålands Näringsliv har ingått ett avtal som gör att City Mariehamn kommer att ansvara för projektledning av satsningen på Årets stadskärna 2024. City Mariehamn är ett utskott under Ålands Näringsliv, med egen budget och en heltidsanställd cityledare. I samarbetsorganisationen City Mariehamn ingår dessutom olika medlemsföretag; en blandning av fastighetsägare, butiker, restauranger och andra verksamheter. Mariehamns stad har genom åren varit organisationens huvudfinansiär och deltar aktivt i styrgruppen och andra grupper.  

Mariehamns stad har budgeterat ett årligt investeringsanslag om 50 000 euro för vår gemensamma aspiration på att bli Årets stadskärna 2024, för åren 2021-2023. Staden delfinansierar dessutom City Mariehamn med 50 000 euro/år under perioden 2020–2022 och köper projektledararbetet för ytterligare 20 000e/år till och med år 2024. 

I juli 2021 ansökte staden om ytterligare medel från Ålands landskapsregering för att kunna genomföra satsningarna. Ålands landskapsregering beviljade ett bidrag om 300 000 euro för att höja stadskärnans attraktionskraft. Mariehamns stad ska senast den 31.12.2024 lämna in en slutredovisning till Ålands landskapsregering.

Den 19 april beslöt den nationella föreningen Elävät kaupunkikeskustat ry (EKK), Levande stadskärnor r.f. att utse Mariehamn till årets stadskärna 2024. Mariehamn får utmärkelsen för sitt långsiktiga arbete med att försköna och förnya centrum.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.