Folkmingel på Torggatan, fotograf Maria Palme

Storsatsning för att höja stadskärnans attraktivitet

Att skapa ett mer livskraftigt och attraktivt centrum är sedan länge ett gemensamt mål för aktörerna inom City Mariehamn. Nu är siktet inställt på att Mariehamn ska utses till Årets stadskärna i Finland 2024.

– Vi har tillsammans tagit fram en plan för olika attraktionshöjande insatser i centrum, berättar cityledaren Dan Ferna som höll i arbetet. Förslagen utgör en mix av allt från insatser som främjar fysisk aktivitet, välmående och social samvaro till praktiska förbättringar såsom att göra det enklare för besökare att hitta till centrum. 

Planen är förankrad hos Mariehamns stad och medel för delfinansiering har avsatts i stadens budget. I juli ansökte staden om ytterligare medel från Ålands landskapsregering för att kunna genomföra satsningarna. Den 21 september beslutade Ålands landskapsregering att bevilja ett bidrag om 300 000 euro för att höja stadskärnans attraktionskraft.  

– För att bli årets stadskärna behöver vi samverka, poängterar stadsdirektör Barbara Heinonen som är en av stadens medlemmar i City Mariehamns styrgrupp. Staden värdesätter att utvecklingen sker i dialog med medlemsföretagen.  

Mariehamns stad och Ålands Näringsliv har ingått ett avtal som gör att City Mariehamn kommer att ansvara för projektledning av satsningen på Årets stadskärna 2024. Cityledaren Dan Ferna ser fram emot uppdraget.  

– Att kraftsamla tillsammans, med ett gemensamt och tydligt mål brukar vara väldigt inspirerande, kommenterar Dan. Högst prioritet har skridskobana, vinterbelysning och lekplatser som passar alla åldrar. Vi ska se över tidsplanen nu när finansieringen tagit ett steg framåt. 

 

Fakta: City Mariehamn är ett utskott under Ålands Näringsliv, med egen budget och en heltidsanställd cityledare. I samarbetsorganisationen City Mariehamn ingår dessutom olika medlemsföretag; en blandning av fastighetsägare, butiker, restauranger och andra verksamheter. Mariehamns stad har genom åren varit organisationens huvudfinansiär och deltar aktivt i styrgruppen och andra grupper.  

Ett årligt investeringsanslag om 50 000 euro har budgeterats för Mariehamns stads aspiration på att bli Årets stadskärna 2024, för åren 2021-2023. Staden delfinansierar dessutom City Mariehamn med 50 000 euro/år under perioden 2020–2022 och köper projektledararbetet för ytterligare 20 000e/år till och med år 2024. 

Hitta snabbt

Publicerad 22.9.2021
Uppdaterad 22.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.