Bilden visar en stor klättervägg som täcker från golv till tak och många meter i bredd

Klättervägg och sport

De barn och ungdomar som besöker Uncan kan träna klättring på klätterväggen. På Uncan kan man även spela biljard, pingis och andra bollsporter.

Vi ordnar också klättringsgrupper, ta kontakt med vår fritidsledare Jan för att få veta mer!

Ungdomsgården Uncan

Ungdomsenheten, kultur- och fritidssektorn
Norra Esplanadgatan 8

Fritidsledare

Fritid och ungdom, kultur- och fritidssektorn
Skapad 15.2.2021 09:53
Uppdaterad 17.3.2021 17:24

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.