Hemtjänstbilen utanför ett egnahem

Stödservice för hemmaboende äldre

Är du äldre och bor du hemma kan du söka om olika stöd i form av matservice, trygghetstelefon och färdtjänst.

Stödtjänsterna beviljas efter individuell behovsprövning.

Matservice

Matservice innebär att du kan få mat hemtransporterad varje dag. Måltiden består av en måltid med grönsaker samt dessert. Beviljas av enhetschef för hemmaboendeservice.  

Maten tillagas vid Trobergshemmets kök. Menyn planeras för en månad per gång och förhandsbeställs. 

Kontakta hemservice för information och ansökan om matservice. 

Vid frågor om maten kontaktas köket på telefon +358 457 5392244.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefon är avsedd för personer som bor hemma och riskerar att falla eller känner sig otrygga. Med trygghetstelefon kan du snabbt kalla på hjälp av hemservice, vilket bidrar till trygghet i hemmet. Beviljas av enhetschef för hemmaboendeservice.

Kontakta hemservice för information och ansökan om trygghetstelefon. 

Färdtjänst 

Färdtjänst beviljas av Kommunernas socialtjänst till personer som inte kan använda sig av kollektivtrafik eller bil.

Läs mer om färdtjänst på KST.ax

Hemservice

Service för hemmaboende
Hemservice, äldreomsorgssektorn

Enhetschef för hemmaboendeservice

Äldreomsorgskansliet, äldreomsorgssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.