Fysioterapeut visar rörelse med gummiband
Fysioterapeut visar ut rörelser

Rehabilitering inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen erbjuder rehabilitering för de som får institutionsvård på Trobergshemmet.

Äldreomsorgens rehabilitering innefattar bedömning av funktionsförmåga och hjälpmedelsbehov hos klienter som bor på stadens institutionsboende.

Rehabilitering kan erbjudas i tre olika former:

  • vardagsrehabilitering
  • upprätthållande träning
  • målinriktad träning

Vardagsrehabiliteringen sker i samarbete med övrig vårdpersonal genom aktiverande och rehabiliterande arbetssätt för att mobilisera klienterna, samt förebygga komplikationer. Upprätthållande och målinriktad träning kan ske individuellt eller i grupp med fysioterapeut.

Fysioterapi

Institution
Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.