Bilden visar en äldre dam som plockar i diskmaskinen.

Rehabilitering inom äldreomsorgen

Enligt Äldrelag (2020:9) för Åland § 21 ansvarar Ålands hälso- och sjukvård över rehabiliterande åtgärder som riktar sig till hemmaboende samt till personer som är boende vid effektiverat serviceboende. Kommunerna ansvarar över rehabiliterande åtgärder till personer som är boende vid institution.

Äldreomsorgens rehabilitering innefattar bedömning av funktionsförmåga och hjälpmedelsbehov hos klienten.

Rehabilitering kan erbjudas i tre olika former: vardagsrehabilitering, upprätthållande träning samt målinriktad träning.

Vardagsrehabiliteringen sker i samarbete med övrig vårdpersonal genom aktiverande och rehabiliterande arbetssätt för att mobilisera klienterna, samt förebygga komplikationer. Upprätthållande och målinriktad träning kan ske individuellt eller i grupp med fysioterapeut.

Rehab-team

Trobergshemmet, äldreomsorgssektorn
Skapad 11.2.2021 13:04
Uppdaterad 15.11.2021 08:28

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.