Förverkligandet av ett demenscenter i Mariehamn - Kommittérapport 06.10.2021

Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Rapporter och utredningar

Den av stadsstyrelsen i oktober 2020 tillsatta kommittén avslutade efter en förlängning av mandatperioden sitt arbete den 6 oktober 2021. Kommittén har tagit fram en plan för förverkligandet av ett demenscenter i Mariehamn.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.