Äldreomsorgsplan

Dokument:
Ämne:
  • Äldre och omsorg
Dokumenttyp:
Strategier, planer och program

Syftet med denna plan är att reflektera över den äldre befolkningen och deras nuvarande situation och framtid samt att ge underlag för att styra, planera och utveckla äldreomsorgen.

Med hjälp av landskapsregeringens kvalitetsrekommendationer ska konkreta mål för kvalitetsutvecklingen tas fram.

Läs hela äldreomsorgsplanen som pdf-dokument via länkarna under denna sidas rubrik.

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.