Bild på Mariehamns äldreomsorgs nyanställda Silviasyster Annica Rydberg, som sitter på en stol framför en grönskande häck. Hon har långt ljust hår och bär rosa arbetstunika med stickad tröja.
Mariehamns äldreomsorgs Silviasyster Annica Rydberg

Silviasyster till Mariehamns äldreomsorg

Äldreomsorgen i Mariehamn har startat ett projekt i syfte att höja kompetensen gällande demensvård och kognitiv svikt. Därför välkomnar vi Annica Rydberg som konsulterande Silviasyster i vårt team! Hon har arbetat inom demensvård i 13 år varav 7 år som Silviasyster i Sverige.

I slutet på 1990-talet var jag några år i hemtjänsten i Mariehamn, och det var nog då mitt intresse för att jobba just med äldre väcktes.”

Hennes uppgifter är bland annat att ge verktyg och fördjupa kunskaperna om stödjande och lindrande demensvård med målet att främja välbefinnande och livskvalitet för klienterna och deras närstående. 

”Som Silviasyster ska man vara den som tar tillvara de demenssjukas intressen, se att de får den mest adekvata vården, bästa bemötandet, och livskvalitet under sina sista år.”

Inför framtiden hoppas Annica att det här ämnet blir lika viktigt och omtalat här hemma på Åland som det är i andra länder. 

Äldreomsorgen i Mariehamn ser fram emot att ha Silviasyster Annica med i vårt team!

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.