Bild på Lilla holmen

Arbetet "Lilla holmen för alla" fortsätter

Stadsmiljösektorn jobbar under våren aktivt vidare med att få på plats ett antal förbättrande åtgärder på Lilla holmen.

Paviljongen rivs inom den närmaste tiden och ger plats åt en stor påfågelsmönstrad gummiasfaltsmatta med vindskydd och bänkar, ett trädäck ska byggas för möjlighet till uteservering, en gjuten strandpromenad ska anläggas mellan strandlinjen och parken, en tillgänglighetsramp som går ner i vattnet för att möjliggöra bad med rullstol ska på plats, ett tillgängligt omklädningsrum där man kommer in med rullstol planeras, nya fina bänkar sätts ut, en ny hinderbana för lite äldre barn ska komplettera nuvarande balansbommar och ett aktivitetsskåp med möjlighet att förmånligt hyra lekutrusning som t.ex kubb, volleyboll med mera är på gång. 
Dessutom hoppas vi på att få en bokningsbar badrullstol på plats i samarbete med Funktionsrätt Åland.

Arbetsnamnet för planering av Lilla holmen har sedan tidigare kommittéer och arbetsgrupper varit “Barnens Lilla holmen” men efter stadsmiljönämndens möte i mars har arbetsnamnet ändrats till “Lilla holmen för alla”. 

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.