Bild på snöplogning av gata

Såhär snöröjer vi

Nej, se det snöar, nej, se det snöar. Det var väl roligt, hurra!
Eller....?

En mer snörik vinter var länge sedan vi såg och de omväxlande temperaturerna gör inte saken bättre. Då det både skrivs insändare i tidningen och debatteras på social media om plogningen i staden vill vi från stadsmiljösektorn ge lite information om hur arbetet är upplagt. 

En medarbetare har dygnet runt ansvar över kontrollen av behovet av snöröjning alternativt sandning och utgående från väderprognoser tar man ut maskinförare i beredskap. Den som har ansvaret gör regelbundna kontroller och bedömer utifrån prognoser när det är rimligt att börja ploga.

Snöar det på kvällen och man vet att det ska pågå in på natten så börjar man inte ploga innan snöandet avtagit. Ofta inleds insatserna ca: 03.00 på natten så att de viktigaste gatorna och cykelvägarna är klara till morgontrafiken. Vet vi att det slutar snöa redan tidigt på kvällen inleds plogningen redan då. Men att ploga både på kvällen och natten skulle bli för kostsamt för skattebetalarna och gynna en liten del av invånarna. Snöar det stora mängder och man bedömer att det inte går att vänta utan att det blir samhällsfarligt, det vill säga att utryckningsfordon får problem att ta sig fram, sätts plogning igång tidigare. 

Staden är indelad i 14 olika distrikt med egna snöröjningsenheter. Huvudleder, busslinjer, gång- cykelväg och trottoarer har högsta prioritet. På gator med trottoarer på båda sidor plogas endast en sida vid extremare snöfall. Bostadsgator har lägre prioritet och blir plogade sist, det kan ta upp till 8 timmar innan vi är helt klara. Börjar man för tidigt är risken stor att man måste börja om från början igen.

När vi är klara med plogningen inleds sandning om vi bedömer att det finns behov av det.

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef
Stadsmiljösektorn
Elverksgatan 1
Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.